PRAKTISCH

Behandeling

Behandeling uitsluitend volgens afspraak. Voor behandeling heeft u geen verwijzing nodig. Gaarne voor de 1ste afspraak uw identiteitsbewijs en verzekeringspas meenemen.

Beroepsvereniging

Arnicum is aangesloten bij de beroepsvereniging NWP (Nederlandse Werkgroep Praktizijns in de natuurlijke geneeskunde) die met veel zorgverzekeraars afspraken over vergoeding heeft gemaakt.
De beroepsvereniging stelt strenge eisen aan opleiding, praktijkvoering, bij- en nascholing.
NWP nummer: P1566.

Via de beroepsvereniging ben ik aangesloten bij de KAB, Koepel Alternatieve Behandelwijzen.

Betaling

U dient de factuur contant te betalen. De factuur krijgt u direct mee zodat deze gedeclareerd kan worden bij uw zorgverzekeraar.

Praktijkadres

Trekvogelweg 317, 3815 LL te Amersfoort

Privacy

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe wet vervangt de huidige wet bescherming persoonsgegevens. Meer over uw privacy in mijn praktijk, leest u hier HIER.

Tarieven

Eerste consult (75-90 minuten): € 75,00
Vervolgconsult (afhankelijk van de tijd): € 45,00 tot € 60,00
Kort consult: € 22,50 tot € 35,00

Verhindering

Afspraken dienen tenminste 24 uur van tevoren te worden afgezegd, anders ben ik genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Verzekering/vergoeding

Acupunctuur en Orthomoleculaire Geneeskunde vallen niet onder het eigen risico. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen geheel of gedeeltelijk, afhankelijk van uw aanvullende pakket. U kunt HIER het vergoeding overzicht bekijken.